Qui no coneix algun esportista que fa entrenaments en altura, qui no s'ha preguntat alguna vegada si  serveix d'alguna cosa entrenar en altura, qui no ha sentit a parlar de les càpsules d'hipòxia, qui no ha notat que quan practica esport a grans altures la sensació no és la mateixa que a nivell del mar, qui no ha vist les imatges d'alpinistes progressant per grans muntanyes amb bombones d'oxigen, qui...

 

En aquest article s'intentarà aclarir alguns conceptes i donar resposta a algunes d'aquestes preguntes que tots nosaltres ens haurem fet alguna vegada.

 

1. És cert que la quantitat d'oxigen disminueix amb l'altura?
D'entrada segurament molts de nosaltres respondríem afirmativament a aquesta qüestió. Però intentarem aprofundir una mica més en el tema.

La composició química de l'atmosfera és gairebé constant fins a uns 20000 metres. Així  doncs la quantitat d'oxigen no és variable.


Què passa doncs amb l'afirmació que plantejàvem fa unes línies?
El que passa realment en altura és que disminueix la pressió baromètrica (pressió atmosfèrica) de manera que també disminueix la pressió parcial d'oxigen a l'aire. Aquesta baixada de pressió redueix també la pressió d'oxigen en sang arterial i es produeix una hipòxia relativa.


En definitiva doncs l'afirmació que plantejàvem tècnicament no seria del tot correcte, ja que la concentració o quantitat d'oxigen i altres gasos no disminueix amb l'altura, sinó que el què disminueix és la pressió relativa del gas, que serà el que provocarà l'estat d'hipòxia.

 

2. Efectes de l'entrenament en altura:
Els entrenaments en altura s'utilitzen sobretot en períodes de preparació previs al període competitiu i aporten uns beneficis considerables pel que fa a les capacitats físiques de l'esportista, sobretot a nivell de resistència. Així doncs aquest mètode serà utilitzat en disciplines en que la resistència és un factor determinant.

 

Algunes de les adaptacions més importants que es produeixen en el seguiment d'un entrenament d'aquestes característiques són:
-Canvis en la composició de la sang.
-Canvis en el sistema metabòlic.
-Canvis en el sistema cardiovascular.
-Alteracions del sistema nerviós.

 

Per una banda augmenta la capil·laritat muscular, aspecte bàsic en per la millora en esports de resistència. Les condicions d'hipòxia  també seran favorables per la millora de la resistència anaeròbica.

De totes maneres perquè l'entrenament en altura sigui beneficiós a nivell metabòlic cal que puguem garantir uns nivells d'entrenament, tant pel què fa al volum com pel que fa a la intensitat, similars els que tindríem a nivell del mar.
Una vegada tinguem clara aquesta característica cal tenir en compte que abans de realitzar un entrenament en altura haurem de fer un anàlisi de les reaccions de cada esportista a l'altura i a continuació elaborar un programa d'entrenament individualitzat.

Així doncs podem afirmar que l'entrenament en altura genera una sobrecàrrega addicional que afecta l'esportista en la seva totalitat. L'objectiu pot anar destinat a la millora per competir a baixes altituds o bé per millorar i competir en altitud. En funció del cas aplicarem aquest tipus d'entrenament en un moment o altre de la temporada.


Jordi Torruella

Preparador físic