Entrevista realitzada a la revista Esports Minoritaris.

Entrenamentspersonals.cat, de la mà de Jordi Torruella, és una empresa que es dedica a l'assessorament i la planificació d'entrenaments personals, facilitant als esportistes les eines necessàries per treballar d'una forma correcta i equilibrada.

 

Què és un entrenador personal?

 

És un professional de l'exercici que ajuda a aquelles persones que ho desitgin a assolir els seus objectius de forma controlada, tenint en compte els molts aspectes que intervenen en la pràctica d'aquest exercici físic.


A quines persones va destinada la figura de l'entrenador personal?

 

Qualsevol persona que realitzi o vulgui iniciar-se en la pràctica esportiva de forma regular, independentment del seu objectiu, ho pot fer de la mà d'un entrenador personal. Això li facilitarà una pràctica i una progressió adequada que li permetrà assolir les seves metes evitant els riscos que comporta l'exercici físic mal plantejat.


Quina és la funció concreta d'un entrenador personal?

 

En primer lloc fer un bon assessorament sobre quina és la opció i la metodologia més adequada a seguir per cada esportista, tenint en compte els seus objectius, el seu nivell, la seva disponibilitat, el material de que disposa,... I en segon lloc proporcionar les eines necessàries per garantir un desenvolupament esportiu global, és a dir, no només centrat en l'activitat esportiva en si sinó també en tot allò que influirà de forma directa en el seu rendiment i la seva salut. En definitiva es tracta de tenir clar que el nostre cos és una màquina formada per diferents sistemes, i que han de treballar de forma coordinada i equilibrada pel seu correcte funcionament.

 

Es tracta de vetllar perquè la pràctica de l'exercici físic no provoqui desequilibris importants que acabin derivant en lesions o problemes de salut.

 

Quines característiques ha de tenir un entrenador personal?

 

D'entrada, com a professional, ha de ser una personal qualificada per un centre de formació oficial. Per altra banda ha de tenir una actitud motivant i positiva envers l'esportista.

 

També cal entendre que com qualsevol altra feina està en constant evolució, i per tant, tot entrenador ha d'estar al dia de les novetats i les noves tendències.

 

Finalment és important tenir uns coneixements bàsics d'algunes disciplines properes, com la nutrició, la fisioteràpia, la psicologia esportiva, el coaching,...

 

En quin àmbit es treballa des d'entrenamentspersonals.cat?

 

Podem dir que els àmbits principals d'actuació són el rendiment esportiu, la tonificació o musculació, la salut i la preparació física per oposicions. A més també s'ofereix un servei integral en que hi intervenen varis professionals, el preparador físic, el dietista i el fisioterapeuta.

 

Quina és la metodologia que segueix entrenamentspersonals.cat?

 

Actualment la principal oferta són els productes amb una metodologia on-line. Aquesta opció permet un accés fàcil i econòmic a un servei que en el seu format tradicional té un cost elevat. De totes maneres les sessions presencials també s'ofereixen, moltes vegades en combinació amb els productes on-line.

 

Com funciona un programa d'entrenament on-line?

 

D'entrada cal dir que hi ha moltes maneres de funcionar.

 

Entrenamentspersonals.cat aposta per un treball on-line donant una gran importància al seguiment periòdic de les sessions, i sempre possibilitant el màxim les trobades entre els esportistes i l'entrenador.

 

Abans de començar els entrenaments es fa una entrevista inicial i a continuació es proposa la realització d'una sèrie de tests o una prova d'esforç. Amb això es pot fer un diagnòstic inicial del nivell de forma i una seqüenciació dels objectius.

 

A partir d'aquí es comencen a enviar de forma periòdica les programacions via correu electrònic.

 

Perquè aquesta metodologia tingui èxit és imprescindible que hi hagi un seguiment de l'evolució de les sessions i un contacte constant entre esportista i entrenador. Per això des d'entrenamentspersonals.cat s'ofereix, en tots els productes, un servei de consulta on-line.

 

Finalment dir que sempre s'intenta donar una vessant pedagògica a tot el procés, facilitant i comentant amb els esportistes el perquè del què s'està fent en cada moment.


Jordi Torruella

Preparador físic