NUTRICIÓ I DIETÈTICA

L'alimentació és la forma de proporcionar a l'organisme les substàncies essencials pel 

manteniment de la vida. El fet d'escollir un aliment i ingerir-lo és un procés voluntari i 

conscient; a partir d'aquí comença la nutrició. La nutrició és el conjunt de processos pels quals l'organisme transforma i utilitza les substàncies que contenen els aliments ingerits. 


Hi ha moltes formes d'alimentar-se i és responsabilitat de l'esportista saber escollir de forma correcta els aliments que siguin més convenients per la seva salut i que influeixin de forma positiva en el seu rendiment físic. 


Una dieta adequada en termes de quantitat i qualitat, abans, durant i després de l'entrenament i de la competició és imprescindible per optimitzar el rendiment. Una bona alimentació no pot substituir un entrenament incorrecte o una forma física regular, però una dieta inadequada pot perjudicar el rendiment d'un esportista ben entrenat. 


La dieta pot tenir un alt impacte en l'entrenament. Una dieta adequada ajudarà a suportar un entrenament intens, constant, alhora que reduirà els riscos de malaltia o lesions. Una bona elecció de la dieta també pot afavorir l'adaptació muscular i d'altres teixits a l'estímul de l'entrenament. 


Cada esportista és diferent i no hi ha una dieta única que satisfaci les necessitats de tots els esportistes en tot moment. Les necessitats individuals canvien fins i tot al llarg de la 

temporada i els esportistes han de ser flexibles per acomodar-se a cada circumstància. La clau és aconseguir la quantitat adequada de energia per mantenir saludables i rendir bé. 


Els aliments són una part important de la vida i els esportistes haurien de gaudir dels aliments que consumeixen, amb la confiança d'haver realitzat eleccions adients.


Es treballa de forma personalitzada, educant per aconseguir uns bons hàbits alimentaris utilitzant, coneixent i ensenyant quina és la millor dieta adaptada les necessitats de cadascú. 


Com a complement es realitzen estudis nutrigenètics que ens permeten conèixer la predisposició genètica a patir certes malalties com l'obesitat, la diabetis, les dislipèmies (hipercolesterolèmia o hipertrigliceridèmia), les malalties cardiovasculars, entre moltes d'altres, i a partir d'aquí poder adoptar les mesures preventives necessàries, canviant els hàbits de vida i adaptant la dieta al màxim a la nostra persona i necessitats específiques.


Judit Camps Pujolar

Diplomada en dietètica i nutrició Humana (Col. núm. CAT0088)

Curs d'extensió universitària en nutrició esportiva i ergogènia

Llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments