La pregunta que ens planteja aquest article és:
Necessita un esportista de disciplines de resistència de llarga durada (marató, mitja marató, BTT, ciclisme en ruta, triatló, duatló, ultratrails,...) integrar en el seu entrenament un treball específic de força muscular?


Si retrocedim uns quants anys ens adonarem que les corrents d'aquell temps solien tenir una visió molt diferent pel què fa els esports de resistència i el treball de força. Es considerava que no era necessari fer un treball específic de força, o fins i tot s'afirmava que era contraproduent. Aquestes teories es basaven sobretot en el fet que la resistència era la capacitat física bàsica (i en alguns casos única) en que es sostenien totes aquelles disciplines que es caracteritzaven per ser de llarga durada i intensitats mitges o baixes. Per altra banda eren reticents a seguir un treball de força ja que creien que l'augment de massa muscular, i en conseqüència del pes, anava en contra dels objectius de l'esportista.


Actualment però, i gràcies els estudis que s'han pogut realitzar, i a la cada vegada més professionalització d'aquestes activitats, es considera de gran importància realitzar un treball específic de força dins les rutines d'entrenament dels esports de resistència.

Sostenint aquest canvi en les metodologies d'entrenament i trobem el fet que el treball de força muscular no necessàriament genera un augment de pes substancial que ens dificulti la progressió en aquest tipus de disciplina, i a més fa que incrementi el rendiment i s'obtinguin millors resultats. Per altra banda està més que demostrat que un bon treball de força ajuda a la prevenció de lesions per sobrecàrrega o traumatisme i a la recuperació de l'esforç.


A més cal tenir en compte que qualsevol activitat esportiva ha d'incloure el treball d'aquelles capacitats físiques, que tot i no ser les principals són igual d'importants. Parlem de la força, la flexibilitat, la coordinació,... El treball de totes elles en conjunt garantiran, com dèiem, una millora del rendiment i dels resultats, i a més allargarà la vida com a esportista.


A continuació es mostren 5 pautes bàsiques  a seguir per realitzar un bon treball de força:

  1. Cal fer un anàlisi del desenvolupament muscular de cada persona.
  2. Analitzar la musculatura que intervé en la disciplina esportiva en concret.

I a poder ser concretar quin és el tipus de treball muscular que realitza cadascun dels grups musculars.

    3.  Realitzar un treball compensatori d'aquells grups musculars que no intervenen de forma important en l'activitat esportiva determinada.

    4.  Fer un bon treball d'estiraments.

    5.  Planificar correctament el treball de força en funció del moment de la temporada, dels objectius, del temps d'entrenament i de les característiques individuals de l'esportista.

 

L'apartat 5 requereix uns coneixements específics sobre la metodologia dels entrenaments de força muscular. Aquest tema es tractarà detalladament en propers articles.

 

Jordi Torruella Suriñach.
Entrenador personal.